50 חיוכים חדשים במרכז הרפואי לגליל
תמונה קודמת > | < תמונה הבאה
כל התמונות

פרופ' יעקב בורנשטיין
+ הגדל תמונה