50 חיוכים חדשים במרכז הרפואי לגליל
תמונה קודמת > | < תמונה הבאה
כל התמונות

סיור השר ומכובדים ביחידה להפריה חוץ גופית
+ הגדל תמונה