50 חיוכים חדשים במרכז הרפואי לגליל
תמונה קודמת > | < תמונה הבאה
כל התמונות

שר הבריאות ומנהל המרכז הרפואי
+ הגדל תמונה